Trzynastu uczestników kontynuuje udział w projekcie „Pomagając innym – pomagamy sobie”

Trzynastu uczestników projektu „Pomagając innym – pomagamy sobie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kontynuuje udział w projekcie, poprzez uczestnictwo w kursie komputerowym i kursie pierwszej pomocy.

Dowiedz się więcej

Trzynastu uczestników projektu „Pomagając innym – pomagamy sobie” kontynuuje udział w projekcie

Trzynastu uczestników projektu „Pomagając innym – pomagamy sobie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kontynuuje udział w projekcie poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych.

Dowiedz się więcej

Trwa II cykl szkoleń realizowanych w ramach Projektu Pomagając innym – pomagamy sobie

Trwa  II cykl szkoleń realizowanych w ramach Projektu „Pomagając innym – pomagamy sobie” obejmujący kursy zawodowe.

W kursie komputerowym z obsługą kasy fiskalnej uczestniczy 5 osób. W kursie obsługi stacji LPG z obsługą kasy fiskalnej i podstawami komputera uczestniczy 7 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu. Kursy zawodowe mają na celu podnieść kwalifikacje zawodowe uczestników i pomóc im odnaleźć się na rynku pracy.

Dowiedz się więcej

Kończymy II cykl szkoleń.

Dobiegł końca II cykl szkoleń realizowanych w ramach Projektu „Pomagając innym – pomagamy sobie” współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1.”Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizatorem Projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie.

Dowiedz się więcej