Trwa II cykl szkoleń realizowanych w ramach Projektu Pomagając innym – pomagamy sobie

Trwa  II cykl szkoleń realizowanych w ramach Projektu „Pomagając innym – pomagamy sobie” obejmujący kursy zawodowe.

W kursie komputerowym z obsługą kasy fiskalnej uczestniczy 5 osób. W kursie obsługi stacji LPG z obsługą kasy fiskalnej i podstawami komputera uczestniczy 7 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu. Kursy zawodowe mają na celu podnieść kwalifikacje zawodowe uczestników i pomóc im odnaleźć się na rynku pracy.

Czytaj więcej

Kończymy II cykl szkoleń.

Dobiegł końca II cykl szkoleń realizowanych w ramach Projektu „Pomagając innym – pomagamy sobie” współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1.”Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizatorem Projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie.

Czytaj więcej