Trwa II cykl szkoleń realizowanych w ramach Projektu Pomagając innym – pomagamy sobie

Trwa  II cykl szkoleń realizowanych w ramach Projektu „Pomagając innym – pomagamy sobie” obejmujący kursy zawodowe.

W kursie komputerowym z obsługą kasy fiskalnej uczestniczy 5 osób. W kursie obsługi stacji LPG z obsługą kasy fiskalnej i podstawami komputera uczestniczy 7 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu. Kursy zawodowe mają na celu podnieść kwalifikacje zawodowe uczestników i pomóc im odnaleźć się na rynku pracy.

Czytaj więcej

Kończymy II cykl szkoleń.

Dobiegł końca II cykl szkoleń realizowanych w ramach Projektu „Pomagając innym – pomagamy sobie” współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1.”Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizatorem Projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie.

Czytaj więcej

Uroczyste zakończenie z rozdaniem dyplomów.

Pomagając innym – pomagamy sobie” – taki tytuł nosił projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji„, Poddziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

(w języku polskim i angielskim) odbyło się w dniu 28 listopada 2008 r. w Akademii Zdrowia w Łodzi. Ze szkoleń organizowanych w ramach projektu skorzystało łącznie 10 kobiet długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje do opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Wszystkie działania prowadzone w ramach tego projektu przyczynią się do podniesienia szans tych kobiet na realizację zawodową, przeciwdziałania patologii społecznej i marginalizacji ich życia. Pomogą też w podniesieniu ich samooceny, odnalezieniu się na rynku pracy, a przede wszystkim nabyciu właściwych wzorców zachowań i zlikwidowaniu bariery w podejmowaniu aktywności zawodowej.

Czytaj więcej