Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie

Adres:
Ul. Rynek Kościuszki 10,
98-170 Widawa
tel. 43 67 21 161

e-mail:
poczta@gops.widawa.pl