PODPROGRAM 2019 – efekty

  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie z terenu województwa łódzkiego. przy współpracy Bankiem Żywności w Łodzi realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – wrzesień 2020.
  2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

Dowiedz się więcej

Program WSPIERAJ SENIORA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje, że przystąpił do programu – „WSPIERAJ SENIORA” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie zabezpieczyć siebie  np. poprzez wsparcie rodziny.

Dowiedz się więcej

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje, o terminach wydawania żywności w ramach Podprogramu 2019. Żywność będzie wydawana sukcesywnie i systematycznie dla poszczególnych mieszkańców Gminy Widawa posiadających skierowania uprawniające do otrzymania paczek żywnościowych począwszy od dnia 25.09.2020 r. do 30.09.2020 r., w godzinach 9:00 – 14:00, w budynku przy ul. Kiełczygłowskiej 15 (za Stacją Paliw „AGA”).

Dowiedz się więcej

Świadczenie wychowawcze 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje, wnioskodawców pobierających świadczenie wychowawcze 500+, że nie ma potrzeby ponownego składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ w roku 2020, ponieważ prawo do świadczenia wychowawczego zostało ustalone w 2019 roku i obejmuje okres do 31 maja 2021 r.

Dowiedz się więcej

Informacja dotycząca okresu zasiłkowego 2020/2021 o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie z powodu stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zachęca mieszkańców Gminy Widawa do składania wniosków w formie elektronicznej o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego.

Dowiedz się więcej