Aktualności - GOPS Widawa - Postępowania ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-01-31 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych

2020-01-14 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje o wyniku postępowania zapytania ofertowego z dnia 12.12.2018 r. pn. „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Widawa”

2018-12-20 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe pn. „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Widawa”

Zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018

2018-12-13 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje o wyniku postępowania zapytania ofertowego z dnia 29.06.2018 r. pn. „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Widawa”

2018-07-20 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Informacja o wynikach zapytania ofertowego

W związku z realizacją projektu pn. „Razem możemy więcej” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje o wynikach postępowania w formie zaproszenia z dnia 30.05.2017 r., do złożenia oferty z wyłączeniem ustawy prawo zamówień publicznych [...]

2017-06-28 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje o wyniku postępowania zapytania ofertowego z dnia 27.12.2016 roku dotyczącego Zakupu i dostawy do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych

2017-01-09 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz art. 44 ustawy ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zgodnie z zarządzeniem [...]

2016-07-04 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

Dotyczy: zakupu i dostawy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie fabrycznie nowych materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych w okresie od 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

2016-01-11 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

Dotyczy: dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Ochlach w okresie 7 styczeń 2016 r. – 24 czerwiec 2016 r. w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

2016-01-04 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej