Aktualności

Termin wydawania żywności w Gminie Widawa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje o terminie wydawania żywności w ramach podpisanej umowy Nr 51/POPŻ/2021 Plus z Bankiem Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana. Żywność będzie wydawana dla poszczególnych mieszkańców Gminy Widawa [...]

2023-09-21 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE  

  Nazwa oraz adres zamawiającego: Gmina Widawa – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie 98-170 Widawa ul. Rynek Kościuszki 10 NIP: 8311428282, REGON: 005260941 Podstawa prawna zamówienia: – art.17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca [...]

2023-08-01 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

REKRUTACJA

do udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” – na rok 2023” odbywać się będzie w dniach 03 lipca 2023 r. – 14 lipca 2023 r.

2023-06-30 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje mieszkańców Gminy Widawa, że od 1 lipca 2023 r. rozpoczyna się termin składania wniosków w formie elektronicznej  na okres zasiłkowy 2023/2024  o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz [...]

2023-06-28 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Termin wydawania żywności w Gminie Widawa

2023-06-23 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2021 Plus

2023-06-13 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Mali mieszkańcy Gminy Widawa pod opieką niani”

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie rodziców lub prawnych opiekunów dzieci w wieku do 3 roku życia, którzy na dzień przystąpienia do projektu spełniają następujące kryteria:

2023-04-13 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Rekrutacja uzupełniająca do projektu
„Mali mieszkańcy Gminy Widawa pod opieką niani”

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie rodziców lub prawnych opiekunów dzieci w wieku do 3 roku życia, którzy na dzień przystąpienia do projektu spełniają następujące kryteria:

2023-03-10 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Informacja o programie „Korpus Wsparcia Seniorów” w ramach którego gminy mogą starać się o dofinansowanie na działania samorządowe dedykowane seniorom.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje, że zgłosił chęć uczestniczenia w Programie Osłonowym „Korpus Wsparcia Seniora”.               W ramach Modułu II istnieje możliwość zakupu opasek bezpieczeństwa dla seniorów.

2023-02-22 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje, że w dniach 20-24 lutego 2023 roku organizowany jest ogólnopolski „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Łasku przyjmować będą interesantów [...]

2023-02-20 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej