Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Program „Asystent osobisty osoby    z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Gmina Widawa realizuje resortowy Program Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent [...]

2024-02-20 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) Podprogram 2023, dla mieszkańców Gminy Widawa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje, że od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do [...]

GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Dodatek osłonowy

Wójt Gminy Widawa, informuje, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 17 grudnia 2021 (Dz.U.2023, poz. 739) Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii i zmianą ustawy oraz zmianą ustaw w celu wsparcia odbiorców energii [...]

2024-01-22 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Ankieta

Szanowni Mieszkańcy Gminy Widawa, w związku z prowadzonymi pracami nad opracowaniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026 w Gminie Widawa zachęcamy Państwa do wypełnienia niniejszej ankiety. Jest ona [...]

2024-01-19 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Rozeznanie cenowe – materiały biurowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie  prowadzi postępowanie w związkuz rozeznaniem rynku  w celu dokonania zakupu materiałów biurowych i papierniczych na rok 2024 zgodnie z wykazem na załączniku nr 1 i 2.             Prosimy w [...]

2024-01-11 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie informuje  o wyniku postępowania zapytania ofertowego Nr 2/2023 z dnia 14.12.2023 r. pn. „Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do miejsca zamieszkania osób niesamodzielnych i dzieci w [...]

2023-12-28 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie informuje  o wyniku postępowania zapytania ofertowego z dnia 14.12.2023 r. pn. „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Widawa” Liczba otrzymanych ofert: 2 [...]

GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

REKRUTACJA do udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” – na rok 2024” odbywać się będzie w dniach 18 grudnia 2023 r. – 29 grudnia 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje, że przystępuje do realizacji Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniora”- Edycja 2024 r. W ramach Modułu I zostaną zapewnione usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku [...]

2023-12-19 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 98-170 Widawa, ul. Rynek Kościuszki  10    zaprasza do składania ofert „Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do miejsca zamieszkania osób niesamodzielnych i dzieci w wieku szkolnym w okresie zamknięcia [...]

2023-12-14 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 98-170 Widawa, ul. Rynek Kościuszki  10    zaprasza do składania ofert „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Widawa” Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie ul. Rynek [...]

GOPS WIDAWA
Czytaj dalej