Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie

Informacja

Dobiega końca termin składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego – 30.04.2024 r. Wójt Gminy Widawa, informuje, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 17 grudnia 2021 (Dz.U.2023, poz. 739) Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach [...]

2024-04-11 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2024

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie ogłasza nabór do uczestnictwa w Programie „Opieka Wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu [...]

2024-03-18 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Widawa realizuje resortowy Program Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Dofinansowanie Programu wynosi 60 384 zł [...]

2024-03-07 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz Uchwały nr LIX/358/18 z dnia 23 maja 2018 r. Rady Gminy Widawa w sprawie zasad i trybu [...]

2024-03-04 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Wyniki w sprawie naboru partnera

Wyniki w sprawie naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu  w ramach naboru 7.9. Usługi społeczne i zdrowotne Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 o nr FELD.07.09–IP.01– 001/24. Gmina Widawa / Gminny Ośrodek Pomocy [...]

2024-02-26 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Program „Asystent osobisty osoby    z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Gmina Widawa realizuje resortowy Program Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent [...]

2024-02-20 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) Podprogram 2023, dla mieszkańców Gminy Widawa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje, że od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do [...]

GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Dodatek osłonowy

Wójt Gminy Widawa, informuje, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 17 grudnia 2021 (Dz.U.2023, poz. 739) Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii i zmianą ustawy oraz zmianą ustaw w celu wsparcia odbiorców energii [...]

2024-01-22 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Ankieta

Szanowni Mieszkańcy Gminy Widawa, w związku z prowadzonymi pracami nad opracowaniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026 w Gminie Widawa zachęcamy Państwa do wypełnienia niniejszej ankiety. Jest ona [...]

2024-01-19 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Rozeznanie cenowe – materiały biurowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie  prowadzi postępowanie w związkuz rozeznaniem rynku  w celu dokonania zakupu materiałów biurowych i papierniczych na rok 2024 zgodnie z wykazem na załączniku nr 1 i 2.             Prosimy w [...]

2024-01-11 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej