POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie z terenu województwa łódzkiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany        z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022. Czytaj więcej