Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJINFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO W WIDAWIE

Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Starszego referenta w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Widawie została wybrana Pani Magdalena Paliwoda zamieszkała Rogóźno 104 Uzasadnienie dokonanego wyboru: Komisja [...]

2023-12-01 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIDAWIEOGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA

Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie średnie (min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku) lub wyższe (min. licencjat) – preferowane kierunki: prawo, administracja, socjologia, kadry i płace, księgowość, finanse i rachunkowość, [...]

2023-11-07 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Informacja o naborze wniosków: Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024

Gmina Widawa  informuje o naborze wniosków do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego. [...]

2023-11-03 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Licytacja internetowa Pomoc dla Karoliny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje, że w okresie listopad – grudzień 2023 będą odbywały się licytacje internetowe w ramach akcji charytatywnej Pomoc dla Karoliny. Szczegóły licytacji internetowej znajdują się w [...]

2023-11-02 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Czyste Powietrze

Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane [...]

2023-10-31 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Program „ Korpus Wsparcia Seniorów” Edycja 2023

Gmina Widawa w 2023 roku po raz pierwszy przystąpiła do realizacji Programu „ Korpus Wsparcia  Seniorów „ Edycja 2023 rok Moduł II. Program Korpus Wsparcia Seniorów jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz [...]

2023-10-12 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Informacja dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

W ramach programu udziela się wsparcia: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, pozostałym osobom znajdującym się w sytuacjach, wymienionych w art. [...]

2023-10-11 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Program żywnościowy

Departament Pomocy i Integracji Społecznej Zastępca Dyrektora Bogumiła Dertkowska DPS-VIII.8114.1.7.2023.OR Warszawa, dnia 2 października 2023 r. Państwo Dyrektorzy Wydziałów Polityki Społecznej w Urzędach Wojewódzkich Szanowni Państwo [...]

2023-10-10 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie, na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy o świadczeniu wspierającym z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz. U. poz. 1429),   informuje, że od dnia 01-01-2024 r.  obowiązywać będą nowe regulacje dotyczące przyznawania [...]

2023-10-06 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Usługi opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje także  osobom: 1) mieszkającym samotnie, a posiadającym [...]

2023-09-22 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej