Tłumacz języka migowego

Tłumacz łączy się z telefoniczne z pracownikiem Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie  w celu pozyskania odpowiedniej informacji  w godz. od 8.00 do 15.00.

Kliknij poniżej i połącz się online z tłumaczem, który pomoże Ci w załatwieniu sprawy w GOPS Widawa

Polski Język Migowy (PJM) jest naturalnym językiem wizualno-przestrzennym służącym do komunikowania się osób Głuchych, tj. bez używania narządu słuchu.

PJM jest językiem opierającym się na swoim odrębnym od języka polskiego słownictwie i systemie gramatycznym. Fakt ten często powoduje trudności u osób Głuchych ze zrozumieniem tekstu pisanego w języku polskim, natomiast osoby nieznające języka migowego mają trudność ze zrozumieniem zdań napisanych przez osoby Głuche.

Właśnie z tego powodu firma Migam.org chcąc zlikwidować barierę komunikacyjną pomiędzy osobami Głuchymi a słyszącymi pracownikami obsługi klientów uruchomiła usługę tłumacza języka migowego on-line pod nazwą „Tłumacz Migam”, polegającą na natychmiastowym połączeniu wideo z tłumaczem języka migowego z dowolnego urządzenia wyposażonego w kamerę i z podłączeniem do Internetu (przeglądarka internetowa, aplikacja mobilna).

Aby umożliwić osobom Głuchym pełen dostęp do informacji Migam.org tłumaczy także na Polski Język Migowy teksty, artykuły, książki oraz materiały video (w tym reklamy, filmy informacyjne oraz instruktażowe).

Szczegółowy opis działania systemu znajdą Państwo na stronie https://migam.org/pl/tlumacz-migam,

Do poprawnego połączenia z naszymi tłumaczami potrzebne jest:

 1. urządzenie (tablet, laptop, komputer) z dostępem do przedniej kamery, mikrofonu oraz głośnika lub słuchawek,
 2. odpowiednio skonfigurowana sieć internetowa,
 3. aktualna wersja przeglądarki Chrome lub Firefox.
  W przypadku kłopotów z połączeniem proszę skontaktować się ze swoim dostawcą/administratorem sieci.lub aplikacja na smartfona.                                                     

  Więcej informacji na stronie:

https://tlumacz.migam.org/

Regulamin korzystania z usługi wideo tłumacza języka migowego poprzez stronę internetową

 1. Regulamin zawiera zasady korzystania z usług wideo tłumacza języka migowego (dalej „Usługa”) poprzez stronę internetową, a korzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Usługę świadczy MIGAM „RKPK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Hauke-Bosaka 16A, 01-540 Warszawa, na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa.
 3. Do korzystania z Usługi niezbędny jest telefon, komputer lub tablet połączony z siecią internetową, wyposażony w kamerę i mikrofon, z przeglądarką internetową w aktualnej wersji. Usługa może być realizowana również na urządzeniu mobilnym z systemem Android jak i iOS. Podczas realizacji Usługi na urządzeniu służącym do połączenia wideo, zapisywane są pliki cookies w celu gromadzenia anonimowych danych użytkowników na potrzeby analiz wykorzystywania Usługi.
 4. Usługa dla osób Głuchych jest świadczona bezpłatnie. Osoba Głucha może ponosić koszt jedynie związane z dostępem do Internetu. Koszt tłumaczenia pokrywa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa w ramach umowy na świadczenie Usługi.
 5. W ramach Usługi osoba Głucha może połączyć się z tłumaczem w sprawach realizowanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa.
 6. Tłumaczenia w ramach Usługi wykonywane są przez doświadczonych tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) i systemu językowo-migowego (SJM).
 7. Administratorem danych osobowych osób korzystających z Usługi jest Gminny Ośrodek Pomocy Społeczej w Widawie, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa.
 8. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach Usługi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
 9. Zakres danych osobowych przetwarzanych w trakcie połączenia wideo obejmuje: IP urządzenia, wizerunek, głos, dane osobowe przekazane w trakcie połączenia.
 10. Dane osobowe osób korzystających z Usługi są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – realizacja umowy na świadczenie usługi tłumacza języka migowego) oraz art.9 ust.2 lit.c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą).
 11. Treści tłumaczone przez tłumacza języka migowego są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim.
 12. Odbiorcą Twoich danych osobowych jest firma MIGAM „RKPK” Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Hauke-Bosaka 16A, 01-540 Warszawa.
 13. W ramach realizacji Usługi nie są utrwalane żadne dane osobowe pozyskane z transmisji audio, wideo, czy zapisu tekstowego. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko w czasie trwania transmisji, w czasie rzeczywistym.
 14. Twoje dane nie są wykorzystywane przy zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają profilowaniu.
 15. Twoje dane nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Koordynatorzy ds. dostępności