Dodatek gazowy

Kto może złożyć wniosek o dodatek gazowy 2023?

Dodatek gazowy to refundacja podwyżki VAT za gaz, która została uchwalona w ustawie o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku.

O dodatek gazowy mogą się ubiegać gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych, czyli do ogrzewania domu. Dodatek gazowy nie należy się tym, którzy wykorzystują gaz np. tylko w kuchni, do gotowania lub do podgrzewania gazem wody użytkowej.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu lub mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Kolejnym ważnym warunkiem jest kryterium dochodowe.

Kryterium dochodowe

Kryterium dochodowe w przypadku dodatku gazowego jest takie samo jakie obowiązywało przy dodatku osłonowym, czyli:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

WAŻNE: W terminach od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. kryterium dochodowe wyliczane jest za rok 2021 ( wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) natomiast od 1 sierpnia 2023 do lutego 2024 r. za rok 2022

Gdzie składać wnioski o dodatek gazowy 2023?

Wniosek o dodatek gazowy należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie, ul. Rynek Kościuszki 10.

Od kiedy składać wnioski o dodatek gazowy?

Wniosek o dodatek gazowy, czyli o zwrot VAT od rachunku za gaz, można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury za gaz w 2023 roku.

Do kiedy można składać wnioski o dodatek gazowy?

Wnioski można składać do 29 lutego 2024 r.

Jakie dokumenty trzeba załączyć do wniosku o dodatek gazowy 2023?

Do wniosku trzeba załączyć:

  • umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Decyzja w sprawie wniosku o dodatek gazowy

Przyznanie dodatku gazowego nie wymaga wydania decyzji, ale w przypadku decyzji odmownej, uchylenia lub zmiany wysokości refundacji podatku VAT decyzja taka musi zostać wydana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie. .