Pracownicy

 1. Pani Agnieszka Leopolska – Kierownik GOPS

Dział pomocy środowiskowej – pracownicy socjalni:

 1. Dorota Sychniak – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
 2. mgr Agnieszka Pokorska – Specjalista Pracy Socjalnej
 3. Wioletta Kasprzyk – Starszy Pracownik Socjalny (Obsługa POMOST)
 4. mgr Anna Korcewicz – Specjalista Pracy Socjalnej
 5. Aleksandra Grońska – Specjalista Pracy Socjalnej

Dział świadczeń rodzinnych:

 1. Sławomira Gibka Słomczyńska – Administrator
 2. Magdalena Gała – Referent
 3. Mariola Grzelak – Referent
 4. Katarzyna Korczyńska – Referent

Dział świadczeń wychowawczych:

 1. Sławomira Gibka – Słomczyńska – Administrator

Dział świadczeń finansowo – księgowych:

 1. Beata Żbik – Główna księgowa

Fundusz alimentacyjny:

 1. Sławomira Gibka Słomczyńska – Administrator
 2. Katarzyna Korczyńska – Referent

Asystenci rodziny:

 1. Joanna Cichecka – Asystent Rodziny
 2. Paulina Kubiaczyk – Asystent Rodziny
 3. Magdalena Piątek – Asystent Rodziny

Usługi opiekuńcze:

 1. Małgorzata Fortuniak – Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej
 2. Barbara Woźniak – Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej
 3. Magdalena Siedliska – Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej
 4. Anna Białek – Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej