Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej

Dom działa w budynku zlokalizowanym w Dąbrowie Widawskiej 61 i funkcjonuje w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

Nasz Środowiskowy Dom Samopomocy jest przeznaczony dla osób, które:

– mają skończone 16 lat,

– są osobami przewlekle chorymi psychicznie,

– są osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,

– są osobami wykazującymi inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Zapewniamy:

– trening funkcjonowania w codziennym życiu;

– trening kulinarny;

– trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów;

– trening umiejętności komunikacyjnych i spędzania czasu wolnego;

– bogaty program terapii dostosowany do potrzeb uczestników, w tym: zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne i robótek ręcznych, zajęcia stolarskie,  opieka pielęgniarska, zajęcia komputerowe;

– terapia ruchem (zabiegi z kinezyterapii i fizykoterapii w tym zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja);

– poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i  socjalne;

– możliwość rozwijania zainteresowań;

– poznanie innych uczestników, integracja i wspólne spędzanie czasu wolnego, w tym: spotkania i imprezy okolicznościowe, udział w konkursach oraz przeglądach, wycieczki, kino, teatr i inne;

– możliwość spożycia ciepłego posiłku.

Osoby zainteresowane naszą ofertą dla siebie lub swoich bliskich prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie pod numerem telefonu: 43 – 672 11 61, bądź z Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy Panią Małgorzatą Kaźmierczak pod numerem telefonu: 43 672 14 03

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

W załączeniu do pobrania niezbędne dokumenty dla osób ubiegających się o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy:

– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa        o występujących zaburzeniach psychicznych,

– zaświadczenie o stanie zdrowia lekarza rodzinnego i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa          w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,

– wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny – ogólny wniosek o pomoc.

 

Dokumenty do POBRANIA:

  1. zaświadczenie lekarskie – psychiatra lub neurolog
  2. Zaświadczenie lekarskie – lekarz rodzinny
  3. Ogólny wniosek o udzielenie pomocy