Uroczyste zakończenie z rozdaniem dyplomów.

Pomagając innym – pomagamy sobie” – taki tytuł nosił projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji„, Poddziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

(w języku polskim i angielskim) odbyło się w dniu 28 listopada 2008 r. w Akademii Zdrowia w Łodzi. Ze szkoleń organizowanych w ramach projektu skorzystało łącznie 10 kobiet długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje do opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Wszystkie działania prowadzone w ramach tego projektu przyczynią się do podniesienia szans tych kobiet na realizację zawodową, przeciwdziałania patologii społecznej i marginalizacji ich życia. Pomogą też w podniesieniu ich samooceny, odnalezieniu się na rynku pracy, a przede wszystkim nabyciu właściwych wzorców zachowań i zlikwidowaniu bariery w podejmowaniu aktywności zawodowej.

Dowiedz się więcej

Realizujemy projekt Pomagając innym – pomagamy sobie

Pomagając innym – pomagamy sobie” – taki tytuł nosi Projekt realizowany przez  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dowiedz się więcej

Rekrutacja uczestników programu Pomagając innym – Pomagamy sobie

W dniu 2 lipca 2008r. zakończyła się rekrutacja uczestniczek Projektu „Pomagając innym – Pomagamy sobie” współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dowiedz się więcej