Rekrutacja uczestników programu Pomagając innym – Pomagamy sobie

W dniu 2 lipca 2008r. zakończyła się rekrutacja uczestniczek Projektu „Pomagając innym – Pomagamy sobie” współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W toku rekrutacji, pracownicy socjalni przeprowadzili wywiady środowiskowe i przeanalizowali dokumentację OPS dot. kandydatek. W wyniku tych działań do drugiego etapu zakwalifikowano 14 kobiet. Po drugim etapie rekrutacji, którym była rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez Pania Wiolette Kasprzyk- Kierownika GOPS w Widawie i jednocześnie koordynatora Projektu, ostatecznie do udziału w szkoleniu zostało zaproszonych 10 kobiet.