Terminy wydawania żywności

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje, o terminach wydawania żywności w ramach Podprogramu 2020. Żywność będzie wydawana sukcesywnie i systematycznie dla poszczególnych mieszkańców Gminy Widawa posiadających skierowania uprawniające do otrzymania paczek żywnościowych w dniach 7 i 8 kwietnia 2022 r, w godzinach           9:00 – 14:00, w budynku przy ul. Kiełczygłowskiej 15 (za Stacją Paliw „AGA”). Czytaj więcej

Informacja

    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie informuje, że poszukuje kandydata na stanowisko pracy Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
 w Widawie
na czas zastępstwa pracownika w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
Czytaj więcej

Informacja

Szanowni Mieszkańcy Gminy Widawa

Program ” Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022 jest elementem polityki państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły: Czytaj więcej

Informacja dotycząca programu „500+”

Od dnia 1 stycznia 2022 r. nastąpiła zmiana organu prowadzącego postępowanie o przyznanie i wypłatę świadczenia wychowawczego (500+). Obsługę programu świadczenia wychowawczego prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przejmując od samorządów zbieranie wniosków w zakresie tego świadczenia. Wnioski o 500+ można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Czytaj więcej