Informacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie informuje, że dzień 24 grudnia 2021 roku ustala dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie.

Ośrodek w tym dniu będzie nieczynny dla interesantów GOPS Widawa. Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO , KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

„Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do miejsca zamieszkania osób niesamodzielnych  i dzieci w wieku szkolnym w okresie zamknięcia placówek oświatowych ” Czytaj więcej