INFORMACJA KIEROWNIKA GOPS WIDAWA

Na podstawie Zarządzenia  19/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie z dnia 20 maja 2021 r.

Informuję, że dzień 4 czerwca 2021 r. (piątek ) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie w zamian za święto przypadające w dniu 1 maja 2021 r. ( sobota). Czytaj więcej

Terminy wydawania żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje, o terminach wydawania żywności w ramach Podprogramu 2020. Żywność będzie wydawana sukcesywnie i systematycznie dla poszczególnych mieszkańców Gminy Widawa posiadających skierowania uprawniające do otrzymania paczek żywnościowych począwszy od dnia 24.05.2021 r. do 26.05.2021 r., w godzinach 9:00 – 14:00, w budynku przy ul. Kiełczygłowskiej 15 (za Stacją Paliw „AGA”). Prosimy o przygotowanie się na dużą ilość produktów żywnościowych. Czytaj więcej

Bon Turystyczny

W związku z otrzymanym pismem z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w sprawie prośby Polskiej Organizacji Turystycznej dotyczącej wsparcia i promocji rządowego programu Polski Bon Turystyczny, zachęcamy do zapoznania się z otrzymanymi i zamieszczonymi poniżej materiałami promocyjnymi tj. plakat i ulotka.
Czytaj więcej