Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie

Ankieta

Szanowni Mieszkańcy Gminy Widawa, w związku z prowadzonymi pracami nad opracowaniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026 w Gminie Widawa zachęcamy Państwa do wypełnienia niniejszej ankiety. Jest ona [...]

2024-01-19 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Rozeznanie cenowe – materiały biurowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie  prowadzi postępowanie w związkuz rozeznaniem rynku  w celu dokonania zakupu materiałów biurowych i papierniczych na rok 2024 zgodnie z wykazem na załączniku nr 1 i 2.             Prosimy w [...]

2024-01-11 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie informuje  o wyniku postępowania zapytania ofertowego Nr 2/2023 z dnia 14.12.2023 r. pn. „Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do miejsca zamieszkania osób niesamodzielnych i dzieci w [...]

2023-12-28 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie informuje  o wyniku postępowania zapytania ofertowego z dnia 14.12.2023 r. pn. „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Widawa” Liczba otrzymanych ofert: 2 [...]

GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

REKRUTACJA do udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” – na rok 2024” odbywać się będzie w dniach 18 grudnia 2023 r. – 29 grudnia 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje, że przystępuje do realizacji Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniora”- Edycja 2024 r. W ramach Modułu I zostaną zapewnione usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku [...]

2023-12-19 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 98-170 Widawa, ul. Rynek Kościuszki  10    zaprasza do składania ofert „Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do miejsca zamieszkania osób niesamodzielnych i dzieci w wieku szkolnym w okresie zamknięcia [...]

2023-12-14 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 98-170 Widawa, ul. Rynek Kościuszki  10    zaprasza do składania ofert „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Widawa” Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie ul. Rynek [...]

GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJINFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO W WIDAWIE

Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Starszego referenta w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Widawie została wybrana Pani Magdalena Paliwoda zamieszkała Rogóźno 104 Uzasadnienie dokonanego wyboru: Komisja [...]

2023-12-01 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIDAWIEOGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA

Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie średnie (min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku) lub wyższe (min. licencjat) – preferowane kierunki: prawo, administracja, socjologia, kadry i płace, księgowość, finanse i rachunkowość, [...]

2023-11-07 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej

Informacja o naborze wniosków: Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024

Gmina Widawa  informuje o naborze wniosków do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego. [...]

2023-11-03 GOPS WIDAWA
Czytaj dalej