Projekt „Razem możemy więcej”

widawa

Gmina Widawa / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Razem możemy więcej”. Czas trwania projektu: od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2018 roku.

Od 1 marca 2017 r. asystent rodzin Pani Paulina Kubiaczyk pracuje z rodzinami – uczestnikami projektu w miejscu ich zamieszkania przeznaczając na pracę z 1 rodziną 4 godziny zegarowe tygodniowo w zależności od jej potrzeb. Planowany czas pracy asystenta do 28 lutego 2018 roku.

Od 1 kwietnia 2017 r. psycholog Pani Katarzyna Jasińska pracuje z rodzinami – uczestnikami projektu w miejscu ich zamieszkania przeznaczając na pracę z 1 rodziną 1 godzinę zegarową tygodniowo w zależności od jej potrzeb. Planowany czas pracy psychologa do 31 stycznia 2018 roku.

W dniach 5-6 sierpnia 2017 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Inwest Smardzewice w Smardzewicach, ul. Klonowa 14, woj. łódzkie odbył się dwudniowy wyjazdowy trening kompetencji wychowawczo – opiekuńczych dla dziesięciu rodzin – uczestników projektu „Razem możemy więcej” prowadzonego przez Gminę Widawa/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie. Wyjazd organizowało Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. Z o.o. z siedzibą w Krakowie. Uczestnicy podzieleni na dwie grupy przez dwa dni uczestniczyli w 16 godzinach dydaktycznych zajęć: 8 godz. z psychologiem, 8 godz. z terapeutą rodzin. Rodziny uczestniczyły we wspólnych zajęciach, spacerach, atrakcjach rodzinnych. Było ognisko i wspólna zabawa. Nawiązały się przyjaźnie a rodzice spędzili aktywnie, wspólnie z dziećmi 2 wakacyjne dni.