Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie, informuje, że w dniach 7 – 8 lutego 2018 roku wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2017 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Beneficjenci będą mogli odebrać paczki żywnościowe przy ul. Kiełczygłowskiej 15, za stacją paliw „AGA”, w godz. od 9:00 do 14:00.