Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje o wyniku postępowania zapytania ofertowego z dnia 27.12.2016 roku dotyczącego

Zakupu i dostawy do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest firma:

CORRECT E. Mikas, J. Mikas Spółka Jawna
ul. Lawendowa 12/14, 98-220 Zduńska Wola,

Uzasadnienie wyboru oferty:

Przedłożona oferta przez firmę spełnia wszystkie wymogi formalne Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym i jest najkorzystniejsza cenowo.

Agnieszka Leopolska
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Widawie