Zebranie członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Widawie

Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Widawie informuje, że w dniu 27 czerwca 2016 r. o godz. 13:30 w Urzędzie Gminy w Widawie, pok. nr 8 ( parter) odbędzie się zebranie członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Widawie, mające na celu podsumowanie podjętych działań w II kwartale 2016 roku w związku z prowadzoną procedurą „Niebieskie Karty”.