Nowy skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Widawie

W dniu 1 czerwca 2016 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/2016 Wójta Gminy Widawa z dnia 15 czerwca 2016 r. powołano nowy skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Widawie.

W skład Zespołu powołano 14 osób, które reprezentują instytucje publiczne, odpowiedzialne za realizację zadań, min, przedstawiciele:

  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie,
  • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • Komisariatu Policji w Widawie,
  • Placówek Oświatowych, Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej Widawie,
  • Kuratorzy sądowi

Skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Widawie

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko w Zespole Instytucja
1. Agnieszka Leopolska Przewodnicząca Zespołu GOPS w Widawie – kierownik
2. Dorota Pawlak Zastępca przewodniczącej ŚDS w Dąbrowie Wid. -psycholog
3. Magdalena Piątek Sekretarz GOPS w Widawie- asystent rodziny
4. Dorota Sychniak Członek Zespołu GOPS w Widawie- pracownik socjalny
5. Anna Barabasz Członek Zespołu GOPS w Widawie- pracownik socjalny
6. Agnieszka Pokorska Członek Zespołu GOPS w Widawie- pracownik socjalny
7. Anna Korcewicz Członek Zespołu GOPS w Widawie- pracownik socjalny
8. Anna Brzozowska Członek Zespołu SP w Ochlach
9. Agnieszka Namirowska Członek Zespołu SPOZOZ w Widawie
10. Violetta Popławska Członek Zespołu ZS w Widawie
11. Urszula Rzepecka Członek Zespołu ZS w Chociwiu
12. Sławomir Kolanek Członek Zespołu KP w Widawie- p.o dzielnicowego
13. Małgorzata Frąckiewicz Członek Zespołu Sąd Rejonowy w Łasku- kurator społ.
14. Grzegorz Namirowski Członek Zespołu GKRPA w Widawie – przewodniczący