Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

Dotyczy:
zakupu i dostawy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie fabrycznie nowych materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych w okresie od 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie
ul. Rynek Kościuszki 10
98-170 Widawa
email: opiekawidawa@wp.pl

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
Liczba otrzymanych ofert: 8

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano:

ARKA
Szadkowska Sławomira
ul. Żeromskiego 2, 98-170 Widawa

W wyniku analizy ofert wybrana firma przedstawiała najkorzystniejszą cenę przedmiotów zamówienia.

Postępowanie prowadziła:
Agnieszka Leopolska- Kierownik GOPS w Widawie
Barbara Pokorska – Księgowa GOPS w Widawie