Termin wydawania żywności w Gminie Widawa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje o terminie wydawania żywności w ramach podpisanej umowy Nr 51/POPŻ/2021 Plus z Bankiem Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana. Żywność będzie wydawana dla poszczególnych mieszkańców Gminy Widawa posiadających skierowania uprawniające do otrzymania paczek żywnościowych w dniu 25.09.2023 r. w godzinach 9:00 – 14:00 w budynku przy ul. Kiełczygłowskiej 15 (za Stacją Paliw „AGA”).

  

Kierownik GOPS Widawa
Agnieszka Leopolska