Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie informuje  o wyniku postępowania zapytania ofertowego Nr 2/2023 z dnia 14.12.2023 r. pn. „Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do miejsca zamieszkania osób niesamodzielnych i dzieci w wieku szkolnym       w okresie zamknięcia placówek oświatowych”. Liczba otrzymanych ofert: 1 Za  wykonawcę  ww. usługi wybrano: „Grodzisko” Paweł Stanisław Burzyński Zborów 2 … Dowiedz się więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie informuje  o wyniku postępowania zapytania ofertowego z dnia 14.12.2023 r. pn. „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Widawa” Liczba otrzymanych ofert: 2 Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla osób bezdomnych Markot w Maleniu, Malenia 1, 98-113 Buczek – oferta cena/koszt dobowy pobytu 1 osoby bezdomnej, tj. ogólny … Dowiedz się więcej

REKRUTACJA do udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” – na rok 2024” odbywać się będzie w dniach 18 grudnia 2023 r. – 29 grudnia 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje, że przystępuje do realizacji Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniora”- Edycja 2024 r. W ramach Modułu I zostaną zapewnione usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy … Dowiedz się więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 98-170 Widawa, ul. Rynek Kościuszki  10    zaprasza do składania ofert „Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do miejsca zamieszkania osób niesamodzielnych i dzieci w wieku szkolnym w okresie zamknięcia placówek oświatowych” Zamawiający. Gmina Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa, NIP: 831 142 82 82, REGON: 005260941, realizujący wieloletni … Dowiedz się więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 98-170 Widawa, ul. Rynek Kościuszki  10    zaprasza do składania ofert „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Widawa” Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie ul. Rynek Kościuszki 10, 98 – 170 Widawa. tel. 43 6721161, E-mail: gops@widawa.pl Tryb udzielania zamówienia: Zamawiający   zaprasza   do   złożenia   ofert  na   podstawie  Regulaminu  udzielania   … Dowiedz się więcej

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJINFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO W WIDAWIE

Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Starszego referenta w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Widawie została wybrana Pani Magdalena Paliwoda zamieszkała Rogóźno 104 Uzasadnienie dokonanego wyboru: Komisja po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełniali wymogi formalne uznała, że Pani Magdalena Paliwoda wykazała lepszą znajomość zagadnień określonych w ogłoszeniu o naborze … Dowiedz się więcej

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIDAWIEOGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA

Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie średnie (min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku) lub wyższe (min. licencjat) – preferowane kierunki: prawo, administracja, socjologia, kadry i płace, księgowość, finanse i rachunkowość, zarządzanie; 2) obywatelstwo polskie; 3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku; 4) nieposzlakowana opinia; 5) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego, … Dowiedz się więcej

Informacja o naborze wniosków: Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024

Gmina Widawa  informuje o naborze wniosków do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego. Program jest kierowany          do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad : – … Dowiedz się więcej

Licytacja internetowa Pomoc dla Karoliny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje, że w okresie listopad – grudzień 2023 będą odbywały się licytacje internetowe w ramach akcji charytatywnej Pomoc dla Karoliny. Szczegóły licytacji internetowej znajdują się w regulaminie licytacji internetowej – Załącznik

Czyste Powietrze

Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z Programem „Czyste Powietrze”. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, może złożyć żądanie … Dowiedz się więcej