Realizacja projektu „Pomagając innym – pomagamy sobie”

W związku z realizacją projektu „Pomagając innym – pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 17 uczestników (13 kobiet i 4 mężczyzn) korzysta z usług doradcy zawodowego i wsparcia psychologicznego.

Wsparcie ma na celu podwyższenie samooceny uczestników, nabranie pewności siebie, pokonanie barier psychologicznych związanych z niechęcią do podejmowania aktywności zawodowej, zwiększenie motywacji do działania, doskonalenie umiejętności interpersonalnych, zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się na rynku pracy, określenie indywidualnej ścieżki zawodowej i środowiska, w którym będą najlepiej funkcjonować. Po ukończeniu uczestnicy otrzymają opinie psychologiczne oraz indywidualne plany działania z doradcą zawodowym. W kolejnym etapie realizacji projektu uczestnicy ukończą kursy zawodowe.