Informacja o wyborze wykonawcy.

W odpowiedzi na ogłoszenie na realizację usług doradcy zawodowego i wsparcia psychologicznego w związku z realizacją projektu” Pomagając innym – pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęło 7 ofert.

Ofertę zawierającą najniższą cenę przedstawiła firma:

Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki.