Program WSPIERAJ SENIORA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje, że przystąpił do programu – „WSPIERAJ SENIORA” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie zabezpieczyć siebie  np. poprzez wsparcie rodziny.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior. Realizacja usługi wsparcia nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

W ramach Programu zostanie uruchomiona specjalna infolinia dedykowana seniorom.

Numer Infolinii: 22 505 11 11

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Następnie pracownik ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się telefonicznie z Seniorem, w celu zweryfikowania zgłoszenia i ustalenia szczegółów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie mając na uwadze bezpieczeństwo realizacji programu i zapobieganie sytuacjom wyłudzeń od seniorów, osób podszywających się za pracownika ośrodka pomocy społecznej w celu weryfikacji prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Widawie pod numerem tel. 43 672 11 61 lub numerem kom. 607-822-264 i 607-821-582.

Kierownik GOPS    
Agnieszka Leopolska