Zmiany zasad obsługi interesnantów

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie  informuje, o wprowadzonych od 3 listopada 2020 r. nowych zasadach obowiązujących przy obsłudze Interesantów, dostosowanych do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

1. Od dnia 3 listopada 2020r. do 4 grudnia 2020r. Interesanci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie obsługiwani będą:

a) z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej:
–  platformy ePUAP: /GOPSWidawa/SkrytkaESP
–  poczty elektronicznej: gops@widawa.pl

b) pocztą tradycyjną,

c) pod niżej wymienionymi numerami telefonów:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie
tel. stacjonarny: 43 6721161
tel. komórkowe: 607-821-582
tel. komórkowe: 607-822-264

2. Pisma można składać korzystając z w\w kanałów elektronicznych lub osobiście wrzucić do skrzynki podawczej umieszczonej przy głównym wejściu do budynku Urzędu Gminy Widawa. Każdy dokument poddawany jest 24-godzinnej kwarantannie.

3. Wprowadzony zostaje (do odwołania) zakaz swobodnego wstępu Interesantów do budynku Urzędu Gminy Widawa, w którym znajduje się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie. Powyższy zakaz nie dotyczy spraw, w których osobista wizyta jest konieczna, a jej termin został wcześniej uzgodniony z osobą prowadzącą sprawę lub z właściwym działem GOPS Widawa. Taka osoba poddaje się badaniu temperatury ciała termometrem bezdotykowym. Obowiązują zasady bezpieczeństwa tj. dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa oraz odległość od innych osób wynosząca minimum 2 metry.

4. O wszelkich zmianach dotyczących obsługi Interesantów będziemy informować na stronie www.gopswidawa.bip.gov.pl.

Kierownik GOPS Widawa
Agnieszka Leopolska