Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje o wyniku postępowania zapytania ofertowego z dnia 21.09.2016r. dotyczącego

Grupowego poradnictwa specjalistycznego oraz warsztatów trenerskich w związku realizacją Programu Aktywizacji i Integracji w powiecie łaskim w gminie Widawa w okresie 01.10.2016 r. – 30.11.2016 r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest firma:

Błaszczyk Jakub Centrum Szkoleń Wielozawodowych „DELTA” Pracownia Badań Psychologicznych „DELTA” mgr Błaszczyk Jakub ul. Kopernika 17, 28-300 Jędrzejów

Uzasadnienie wyboru oferty:

Przedłożona oferta przez firmę spełnia wszystkie wymogi formalne Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym, jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, posiada duże doświadczenie w prowadzeniu warsztatów psychologicznych i warsztatów trenerskich, i jest najkorzystniejsza cenowo.

Agnieszka Leopolska
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Widawie