Realizacja Podprogramu 2016 na terenie Gminy Widawa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie w dniu 13.09.2016 r. podpisał umowę nr 26/Podprogram 2016 na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016.

Informujemy mieszkańców Gminy Widawa, którzy w okresie lipiec – wrzesień 2016 r. otrzymali skierowania, iż mogą zgłaszać się po odbiór pierwszej paczki żywnościowej w dniach 12-13 października 2016 r. w godz. 8.00 – 15.00 do budynku przy ul. Kiełczygłowska 15 (budynek za stacją paliw „Aga”).

Informujemy mieszkańców Gminy Widawa, którzy w okresie lipiec – wrzesień 2016 r. otrzymali skierowania, iż mogą zgłaszać się po odbiór drugiej paczki żywnościowej w dniach 7-8 grudnia 2016 r. w godz. 8.00 – 15.00 do budynku przy ul. Kiełczygłowska 15 (budynek za stacją paliw „Aga”).