Zapytanie ofertowe pn. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Widawa

Zaproszenie do składania ofert

na

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Widawa

Pełna Treść zapytania,  formularz ofertowy, oświadczenie o spełnianiu warunków oraz projekt umowy