Trening psychologiczny i warsztaty z doradcą zawodowym.

W dniach 17.03.2009r. – 16.04.2009r. 13 osób bezrobotnych będących w wieku aktywności zawodowej zamieszkujących na terenie gminy Widawa wzięło udział w I cyklu szkoleń „Trening psychologiczny i warsztaty z doradcą zawodowym” w ramach Projektu „Pomagając innym – pomagamy sobie” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie obejmowało trening psychologiczny, grupowe i indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i miało na celu m. in. podwyższenie samooceny, własnej wartości, nabranie pewności siebie, pokonanie barier psychologicznych związanych z niechęcią do podejmowania aktywności zawodowej, określenie zawodu, do którego osoba posiada predyspozycje,  środowiska pracy, w którym będzie najlepiej funkcjonować, nabycie umiejętności w poruszaniu się na rynku pracy, zmotywowanie do samodzielnego poszukiwania pracy. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz  indywidualne plany działania z doradcą zawodowym.