Dobiegł końca I cykl szkoleń pn. Trening psychologiczny i warsztaty z doradcą zawodowym

Dobiegł końca I cykl szkoleń pn. „Trening psychologiczny i warsztaty z doradcą zawodowym” w ramach Projektu „Pomagając innym – pomagamy sobie” obejmującym indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem oraz indywidualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym.

Dowiedz się więcej

Trening psychologiczny i warsztaty z doradcą zawodowym

Projekt  „Pomagając innym – pomagamy sobie” współfinansowany  jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1.”Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie.

Dowiedz się więcej

Trening psychologiczny i warsztaty z doradcą zawodowym.

W dniach 17.03.2009r. – 16.04.2009r. 13 osób bezrobotnych będących w wieku aktywności zawodowej zamieszkujących na terenie gminy Widawa wzięło udział w I cyklu szkoleń „Trening psychologiczny i warsztaty z doradcą zawodowym” w ramach Projektu „Pomagając innym – pomagamy sobie” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dowiedz się więcej