Świadczenie wychowawcze 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje, wnioskodawców pobierających świadczenie wychowawcze 500+, że nie ma potrzeby ponownego składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ w roku 2020, ponieważ prawo do świadczenia wychowawczego zostało ustalone w 2019 roku i obejmuje okres do 31 maja 2021 r.

Nowe wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składamy tylko w przypadku nowonarodzonych dzieci oraz zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 (tj. od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. ) będą przyjmowane w formie elektronicznej od dnia 1 lutego 2021 r. oraz w formie papierowej od dnia 1 kwietnia 2021 r.

Instrukcja składania wniosku w wersji elektronicznej
Wzór wniosku

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące świadczenia dobry start, świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie, numer telefonu 43 672 11 61 numer wewnętrzny 40,53.

Wzór wniosku:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego