Informacja dotycząca okresu zasiłkowego 2020/2021 o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie z powodu stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zachęca mieszkańców Gminy Widawa do składania wniosków w formie elektronicznej o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego.

Jednocześnie informujemy, iż wnioski w wersji papierowej należy składać od 1 sierpnia 2020 r. do skrzynki nadawczej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie znajdującej się na parterze Urzędu Gminy Widawa przy stanowisku nr 5.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenie dobry start 300 zł dla ucznia:

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego:

 • elektronicznie za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl od dnia 1 lipca 2020 r.
 • w wersji papierowej od dnia 1 sierpnia 2020 r.
  Wzór wniosku

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

 • elektronicznie za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl od dnia 1 lipca 2020 r.
 • w wersji papierowej od dnia 1 sierpnia 2020 r.
  Wzór wniosku

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 • można składać elektronicznie za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl od dnia 1 lipca 2020 r.
 • w wersji papierowej od dnia 1 sierpnia 2020 r.
  Wzór wniosku

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

 • elektronicznie za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl w związku z uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności,
 • w wersji papierowej w związku z uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności.
  Wzór wniosku

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

 • elektronicznie za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl w związku z uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności,
 • w wersji papierowej w związku z uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności.
  Wzór wniosku

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące świadczenia dobry start, świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie, numer telefonu 43 672 11 61 numer wewnętrzny 40,53.

Wzory wniosków: