Rozeznanie cenowe w sprawie zakupu materiałów biurowych i papierniczych na rok 2023

Widawa, 13.02.2023 r.

Nasz znak: GOPS. DA.071.1.2023

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie  prowadzi postępowanie w związku
z rozeznaniem rynku  w celu dokonania zakupu materiałów biurowych i papierniczych na rok 2023 zgodnie z wykazem na załączniku nr 1 i 2.

            Prosimy w terminie do 27 lutego 2023 roku o przesłanie wyceny materiałów biurowych
i papierniczych na otrzymanych załącznikach w wersji papierowej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa lub na adres poczty elektronicznej: gops@widawa.pl

  1. załącznik nr 1
  2. załącznik nr 2