Rozeznanie cenowe – materiały biurowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie  prowadzi postępowanie w związku
z rozeznaniem rynku  w celu dokonania zakupu materiałów biurowych i papierniczych na rok 2024 zgodnie z wykazem na załączniku nr 1 i 2.

            Prosimy w terminie do 26 stycznia 2024 roku o przesłanie wyceny materiałów biurowych
i papierniczych na otrzymanych załącznikach w wersji papierowej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa lub na adres poczty elektronicznej: gops@widawa.pl

Agnieszka Leopolska – Kierownik GOPS w Widawie