Ankieta

Szanowni Mieszkańcy Gminy Widawa, w związku z prowadzonymi pracami nad opracowaniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026 w Gminie Widawa zachęcamy Państwa do wypełnienia niniejszej ankiety.

Jest ona skierowana do dorosłych mieszkańców oraz przedstawicieli instytucji działających na terenie Gminy Widawa i ma na celu właściwe zdiagnozowanie sytuacji rodzin na jej obszarze.

Wyniki ankiety posłużą do opracowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie.

Ankieta będzie dostępna od dnia 19.01.2024 r. – 31.01.2024 r. na stronie www.widawa.pl.

Prosimy mieszkańców Gminy Widawa o wypełnienie ankiety na powyższej stronie w wersji online oraz w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie.

Ankieta