Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Program „Asystent osobisty osoby    z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Widawa realizuje resortowy Program Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby    z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Dofinansowanie Programu wynosi 482 924,06 zł

stanowi jednocześnie całkowitą wartość zadania.

Umowa została podpisana w dniu 15 lutego 2024 r.

Program jest realizowany od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku 

         Nadrzędny cel usług asystencji osobistej to dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku, zwiększenie możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenie jej w życie społeczne. Program ma zapewniać możliwość skorzystania przez osoby   z niepełnosprawnością z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym.   Gmina Widawa zaplanowała wsparcie dla 22 osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Widawa, pomocy udziela 14 asystentów osobistych zatrudnionych w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.