Nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

Podprogram 2023, dla mieszkańców Gminy Widawa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje, że od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) i wynoszą odpowiednio:

dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł

– dla osoby w rodzinie – 1 590,00 zł

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r., nie jest wymagane wydanie nowego skierowania na pomoc żywnościową.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie ul. Rynek Kościuszki 10, parter, pokój nr 1, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Widawie tj: poniedziałek, środa, czwartek 7:30- 15:30; wtorek 7:30 -16:00; piątek 7:30-15:00.

Dokumenty niezbędne do weryfikacji to min.: zaświadczenie/oświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie pomocy żywnościowej:

  • decyzje o waloryzacji świadczeń emerytalno – rentowych,
  • zaświadczenie o wynagrodzeniu netto za pracę,
  • decyzję w sprawie zobowiązań pieniężnych podatku rolnego za rok 2024 r.
  • decyzje przyznające świadczenia rodzinne i opiekuńcze, fundusz alimentacyjny itp.
  • dokument potwierdzający niepełnosprawność

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 43 67 21 161 wew. 51

Termin dystrybucji pomocy żywnościowej w ramach Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)- Podprogram 2023, planowany jest na okres od 04.2024 r. do 11.2024 r.