Nowa wiedza zdobyta z Klubem Pracy OHP w Łasku – szansą na zmiany

W dniu 03.10.2013 r. Klub Pracy Ochotniczych Hufców Pracy w Łasku przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie zorganizował „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy w formie skróconej” dla młodzieży poszukującej pracy, będącej podopiecznymi wyżej wymienionego ośrodka pomocy społecznej.

W ramach warsztatów młodzież uzyskała wiedzę m.in. na temat rynku pracy (oferty na rynku pracy i edukacja na rynku pracy) i zarządzania sobą podczas poszukiwania zatrudnienia. Ponadto młodzież zapoznała  się z zasadami sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz z tematyką dotyczącą przygotowywania się do rozmowy z potencjalnym pracodawcą.
Młodzież podczas warsztatów

Podczas zajęć młodzież miała również możliwość  lepiej zapoznać się z działalnością  Klubu Pracy OHP w Łasku oraz z zasadami rejestracji i korzystania z usług Punktu Pośrednictwa Pracy OHP w Łasku za pośrednictwem Pani Joanny Kani – Lidera Klubu Pracy OHP w Łasku.

Dodatkowe informacje:

Klub Pracy Ochotniczych Hufców Pracy w Łasku jest  miejscem świadczenia usług z zakresu szeroko pojętej pomocy w zakresie nauki aktywnego poszukiwania pracy. Nauka ta może przybierać formy m.in.: warsztatów z zakresu aktywnego poszukiwania pracy w formie pełnej i skróconej, zajęć aktywizacyinych, grupowych spotkań  informacyjnych jak również indywidualnych konsultacji. Oferta Klubu Pracy skierowana jest głównie do młodzieży w wieku powyżej 15 lat, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół, bezrobotnych do 25 roku życia oraz uczniów i studentów.

Klub Pracy OHP w Łasku funkcjonuje w strukturze Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Sieradzu i podlega Łódzkiej Wojewódzkiej Komendzie OHP.

Pod powyższe jednostki podlega również funkcjonujący obecnie w Łasku Punkt Pośrednictwa Pracy OHP powstały w związku z realizacją przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostka budżetową, wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnej do 25 roku życia, nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw pracy.

 

Tekst:    Joanna Kania – Lider Klubu Pracy  OHP w Łasku

Izabela Łuczak – Pośrednik Pracy OHP w Łasku

Zdjęcie: Joanna Kania – Lider Klubu Pracy  OHP w Łasku