Wyniki postępowań ofertowych

W odpowiedzi na ogłoszenie na zorganizowanie kursu opiekuna osób starszych i kursu opiekuna dziennego w związku z realizacją projektu” Pomagając innym – pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęły 2 oferty.

Ofertę zawierającą najniższą cenę i spełniającą wszystkie wymagane warunki przedstawiła firma:

Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”
ul. Milionowa 21
93-105 Łódź

 

W odpowiedzi na ogłoszenie na zorganizowanie kursu operatora wózków jezdniowych i kursu obsługi stacji LPG w związku z realizacją projektu” Pomagając innym – pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła 1 oferta.

Ofertę przedstawiła firma:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego Andrzej Kalemba
Ul. Romualda Traugutta 53
98-300 Wieluń