Trwają szkolenia na kursach realizowanych w projekcie „Pomagając innym – pomagamy sobie”

Uczestnicy SzkoleniaUczestnicy projektu „Pomagając innym – pomagamy sobie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kontynuują udział w projekcie poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych. Dwanaście kobiet uczestniczy w kursie „Opiekun osób starszych”, jedna kobieta w kursie „Opiekun dzienny”, trzech mężczyzn w kursie „Operator wózków jezdniowych” i jeden mężczyzna w kursie „Obsługa stacji LPG”.  Uczestnicy po ukończeniu kursów otrzymają zaświadczenia.

 

Kursy zawodowe mają służyć podniesieniu kwalifikacji zawodowych i odnalezieniu się na rynku pracy. W kolejnym etapie dwóch uczestników zostanie skierowanych na praktyki zawodowe.