Informacja – zespół interdyscyplinarny

Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Widawie informuję, że w dniu 21 marca 2016 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy w Widawie, pok. nr 8 (parter) odbędzie się zebranie członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Widawie, mające na celu podsumowanie podjętych działań w I kwartale 2016 roku w związku prowadzoną procedurą „Niebieskiej Karty”.