Informacja o wypłacie świadczeń pieniężnych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie.

Wójt Gminy Widawa, informuje, że od miesiąca maja 2016 roku wypłaty świadczeń pieniężnych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie będą odbywać się na podstawie poniżej podanego harmonogramu:

  • wypłata świadczeń dla osób bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – do 5 dnia każdego miesiąca
  • wypłata dodatków mieszkaniowych – do 10 dnia każdego miesiąca
  • wypłata świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki stałe, okresowe, celowe) – do 20 dnia każdego miesiąca
  • wypłata świadczeń wychowawczych w dniach 20 – 30 każdego miesiąca
  • wypłata świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek dla opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – do dnia 30 każdego miesiąca

Wypłaty świadczeń gotówkowych będą dokonywane raz w miesiącu do 20 dnia każdego miesiąca w kasie Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli O/Widawa zgodnie z harmonogramem pracy banku tj.

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 – 14.30
  • wtorek 7.30 – 16.00

Wójt Gminy Widawa informuje, że w dniach 29.04.2016 r., 10.05.2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie dokonał wypłaty pierwszych świadczeń wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500+ dla 166 rodzin w tym 254 dzieci z terenu Gminy Widawa.
Informuje, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie w miesiącu maju 2016 roku planuje systematyczne wypłaty świadczeń wychowawczych dla kolejnych wnioskodawców, którzy złożyli kompletne wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500+.

Kierownik GOPS Widawa
Agnieszka Leopolska