Spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym.

13 uczestników projektu „Pomagając innym – pomagamy sobie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, rozpoczęło udział w spotkaniach z psychologiem i doradcą zawodowym.

 

Wsparcie ma na celu nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, asertywności, racjonalnego podejmowania decyzji, umiejętności poruszania się na lokalnym rynku pracy, określenie indywidualnej ścieżki zawodowej i środowiska, w którym osoba będzie najlepiej funkcjonować.

Uczestnicy po ukończeniu wsparcia otrzymają opinie i indywidualne plany działania z doradcą zawodowym. W kolejnym etapie osoby uczestniczyć będą w kursach zawodowych, dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy i predyspozycji uczestników.