REKRUTACJA

do udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” – na rok 2023”

odbywać się będzie w dniach 03 lipca 2023 r. – 14 lipca 2023 r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje, że będzie realizował Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniora”- Edycja 2023 r.

W ramach Modułu II zostaną zakupione opasek bezpieczeństwa dla seniorów.

Rozwiązanie to pozwoli osobom starszym czuć się bezpieczniej oraz być bardziej samodzielnymi, a w razie potrzeby szybko powiadomić bliską osobę czy też służby ratunkowe o kryzysowej sytuacji, w jakiej się znaleźli.

Dzięki opasce Senior będzie mógł połączyć się z Centrum Teleopieki za pomocą przycisku SOS. Centrum skontaktuje się z użytkownikiem, dokona rozeznania sytuacji i podejmie własnością interwencyję, np. poinformuje opiekuna lub wezwie odpowiednie służby (pogotowie, policję, staż).

W Programie „Korpus Wsparcia Seniora”  mogą uczestniczyć seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy maja problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu  na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

 Rekrutacja do udziału w Programie będzie odbywała się w terminie od dnia 03 lipca 2023 r. do  14 lipca 2023 r.

Osoby ubiegające się o uczestnictwo w programie składają do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie ul. Rynek Kościuszki 10 w godzinach pracy Ośrodka lub droga elektroniczną na adres e-mail: gops@widawa.pl  następujące dokumenty:

– Kartę zgłoszenia Seniora (złącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i realizacji programu KWS)

– Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 2 do Regulaminu
Rekrutacji i rezliazcji programu KWS).

Powyższe dokumenty są do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie

  1. Rynek Kościuszki 10 pokój nr 1 w godzinach pracy Ośrodka lub na stronie internetowej gopswidawa.pl

Godziny pracy Ośrodka:

poniedziałek, środa, czwartek – 7:30 – 15:30

wtorek – 7:30 – 16:00

piątek – 7:30 – 15:00

Dokumenty do druku