Realizujemy projekt – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie kontynuuje w 2013 roku realizację projektu „Pomagając innym – pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, rolników, nie posiadających kwalifikacji zawodowych, zamieszkujących na terenie gminy Widawa, korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach projektu oferujemy:

  • usługi psychologa
  • usługi doradcy zawodowego
  • kursy zawodowe
  • praktyki

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie

ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa
tel. 43 67 21 161

 

w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 15.30,

wtorek 7.30-16.00, piątek 7.30-15.00.