Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Widawa realizuje resortowy Program Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Dofinansowanie Programu wynosi 60 384

stanowi jednocześnie całkowitą wartość zadania.

Umowa została podpisana w dniu 21 lutego 2024 r.

Program jest realizowany od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku

Nadrzędny cel usług opieki wytchnieniowej to wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Gmina Widawa zaplanowała wsparcie dla 5 osób – opiekunów osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Widawa, których wesprze 5 osób zatrudnionych w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.