Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Widawa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje, że w dniach 24 – 25 kwietnia 2018 roku wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2017 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Paczki żywnościowe będzie można odebrać przy ul. Kiełczygłowskiej 15 (za Stacją Paliw „AGA”), w godz. od 9:00 do 14:00.