OGŁOSZENIE z dnia 15 marca 2020 roku

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) ogłaszam, iż od poniedziałku 16 marca 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie zostaje zamknięty dla petentów/interesantów – Zarządzenie Nr 3/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie z dnia 15 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad obsługi petentów/interesantów.

W celu załatwienia wszelkich spraw zaleca się:

  1. Korzystanie z platformy ePUAP
  2. Korzystanie z adresu e-mail: gops@widawa.pl
  3. Korzystanie z drogi korespondencyjnej
  4. Kontakt telefoniczny: 43 672 11 61

Pracownicy nie przerywają pracy, sprawy załatwione są drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową.
O wszelkich zmianach będziemy informować za pośrednictwem naszej strony internetowej www.gopswidawa.pl oraz www.widawa.pl

Kierownik GOPS Widawa
Agnieszka Leopolska