GOPS w Widawie kontynuuje w 2012 roku realizację projektu

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie kontynuuje w 2012 roku realizację projektu „Pomagając innym – pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do osób i ich rodzin, zamieszkujących na terenie gminy Widawa, korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Grupę docelową stanowić będą osoby nieaktywne zawodowe, zajmujące się głównie prowadzeniem gospodarstw domowych i sprawujące opiekę nad dziećmi.

W ramach projektu oferujemy:

  •     pomocy asystenta rodziny,
  •     terapię rodzinną,
  •     vouchery,
  •     zajęcia szkolne, związane z uzupełnieniem wykształcenia.

Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych trwa do 31 marca 2012 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie
ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa
tel. (043) 67 21 034 w. 51

w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 15.30,
wtorek 7.30-16.00,
piątek 7.30-15.00.

 

Realizator
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Widawie

Instytucja Pośrednicząca 2 stopniaInstytucja Pośrednicząca 2 stopnia